14/01/2017 11:04:50 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
7. Hoàng đế Kiến Phúc (1883-1884)
Hoàng đế Kiến Phúc tên là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, con thứ 3 của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh. Ưng Đăng sinh ngày 2 tháng Giêng năm Kỷ Tỵ (12-2-1869). Năm 1870 lúc được 2 tuổi, Ưng Đăng được Hoàng đế Tự Đức nhận làm con nuôi và giao cho bà Học Phi Nguyễn Thị Hương trông coi, dạy bảo.

Sau khi Hoàng đế Hiệp Hòa bị phế truất, vào ngày 2-12-1883, Ưng Đăng (15 tuổi) được đưa lên ngôi Hoàng đế và đặt niên hiệu là Kiến Phúc. Hoàng đế Kiến Phúc ở ngôi được 8 tháng thì mất vào ngày 10 tháng 6 năm Giáp Thân (31-7-1884) lúc mới 16 tuổi.

Sau khi mất, bài vị Hoàng đế Kiến Phúc được đưa vào thờ trong Thế Miếu và có Miếu hiệu là Giản Tông.

Các bài khác
    << < 1 2 > >>