14/01/2017 11:04:25 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
8. Hoàng đế Hàm Nghi (1884-1885)
Hoàng đế Hàm Nghi tên là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, còn có tên là Minh. Ông là con thứ 5 của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn, sinh ngày 17 tháng 6 năm Tân Mùi (3-8-1871).

Sau khi Hoàng đế Kiến Phúc mất, ngày 12 tháng 6 năm Giáp Thân (2-8-1884) Ưng Lịch được đưa lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu là Hàm Nghi lúc mới 14 tuổi.

Binh biến năm Ất Dậu (5-7-1885) xảy ra, Hoàng đế Hàm Nghi cùng quần thần ra Tân Sở, phát hịch Cần Vương, phát động phong trào kháng Pháp trên toàn quốc. Quân Pháp nhiều lần kêu gọi Hoàng đế quay về nhưng thất bại. Ngày 30 tháng 10 năm 1888, tên Trương Quang Ngọc (người hầu của Hoàng đế) bị Pháp mua chuộc nên đem người bắt Hoàng đế Hàm Nghi dâng cho Pháp.

Hoàng đế Hàm Nghi bị quân Pháp bắt đi đày ở Algérie vào ngày 13 tháng 1 năm 1889. Hoàng đế sống ở đó cho đến lúc mất (4-1-1943), thọ 72 tuổi.

Hoàng đế Hàm Nghi có 3 người con (1 trai, 2 gái).

 

Các bài khác
    << < 1 2 > >>