14/01/2017 11:06:27 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
3. Hoàng đế Thiệu Trị (1841-1847)
Hoàng đế Thiệu Trị có tên là Nguyễn Phúc Miên Tông, ngoài ra còn có tên là Tuyền và Dung. Ông là con trưởng của Hoàng đế Minh Mạng và bà Hồ Thị Hoa (Tá Thiên Nhân Hoàng hậu), sinh ngày 11 tháng 5 năm Đinh Mão (16-6-1807) tại ấp Xuân Lộc, phía Đông Kinh Thành Huế.

Hoàng đế Thiệu Trị lên ngôi ngày 20 tháng Giêng năm Tân Sửu (11-2-1841), làm vua được 7 năm (1841-1847), mất ngày 27 tháng 9 năm Đinh Mùi (4-10-1847), hưởng thọ 41 tuổi. Sau khi mất, bài vị Hoàng đế được đưa vào thờ trong Thế Miếu và có Miếu hiệu Hiến Tổ . Hoàng đế Thiệu Trị có 64 người con (29 trai, 35 gái).

Các bài khác
    << < 1 2 > >>