14/01/2017 11:06:06 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
4. Hoàng đế Tự Đức (1848-1883)
Hoàng đế Tự Đức có tên là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, ngoài ra còn có tên là Thì. Ông là con thứ 2 của Hoàng đế Thiệu Trị và bà Phạm Thị Hằng (Hoàng hậu Từ Dũ), sinh ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Sửu (22-9-1829).

Hoàng đế Tự Đức lên ngôi tháng 10 năm Đinh Mùi (1847), làmHoàng đế được 36 năm (1847-1883), mất ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi (19-7-1883), hưởng thọ 55 tuổi. Sau khi mất, bài vị Hoàng đế được đưa vào thờ trong Thế Miếu và có Miếu hiệu Dực Tông .

Hoàng đế Tự Đức không con, ông nhận 3 người cháu gọi bằng chú làm con nuôi là: Nguyễn Phúc Ưng Chân (sau này là Hoàng đế Dục Đức); Nguyễn Phúc Ưng Đường (sau này là Hoàng đế Đồng Khánh); Nguyễn Phúc Ưng Đăng (sau này là Hoàng đế  Kiến Phúc).

Các bài khác
    << < 1 2 > >>