16/01/2023 2:45:58 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Lễ "Dâng tiến Hương Xuân"
Nhằm thể hiện lòng thành kính của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đối với các bậc tiền nhân, qua đó lan tỏa nét văn hóa truyền thống của con người xứ Huế và đặc sản vùng đất Cố đô; sáng hôm nay ngày 16/01/2023 nhằm ngày 25 tháng chạp năm Nhâm Dần, Ban Tổ chức phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức đoàn rước dâng tiến 19 phong vị được bình chọn từ những đặc sản, sản phẩm tiêu biểu để tổ chức nghi thức “Dâng tiến Hương Xuân”  tiến cúng tại Thế Miếu.
Lễ "Dâng tiến Hương Xuân"
Lễ "Dâng tiến Hương Xuân"

“Tết Huế” là một trong những chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 của Thành phố nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống Huế; tái hiện, giới thiệu, quảng bá một số hoạt động của người dân Huế đón Tết cổ truyền dân tộc, ẩm thực Huế và đặc sản địa phương ngày Tết góp phần thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 01/6/2021 của Thành ủy Huế về “Tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống, phong tục tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”,...

Chương trình “Tết Huế” năm 2023 từ ngày 13/01/2023 đến ngày 17/01/2023 (23-26 tháng Chạp,Nhâm Dần)

Sau Lễ khai mạc Chương trình Tết Huế Ban tổ chức phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để tổ chức Hội thi gói và nấu bánh Chưng, bánh Tét kết nối Chương trình “Hương xưa bánh Tết”Dâng tiến hương Xuân, từ ngày 14/01/2023 (23 tháng Chạp, Nhâm Dần).

Nhằm thể hiện lòng thành kính của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đối với các bậc tiền nhân, qua đó lan tỏa nét văn hóa truyền thống của con người xứ Huế và đặc sản vùng đất Cố đô; sáng hôm nay ngày 16/01/2023 nhằm ngày 25 tháng chạp năm Nhâm Dần, Ban Tổ chức phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức đoàn rước dâng tiến 19 phong vị được bình chọn từ những đặc sản, sản phẩm tiêu biểu để tổ chức nghi thức “Dâng tiến Hương Xuân”  tiến cúng tại Thế Miếu.

Bảo Minh
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế