07/04/2022 9:27:02 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tổng quan di sản văn hóa vật thể

Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Quần thể di tích Cố đô Huế được biết tới là kinh đô một thời của Việt Nam với nhiều nét đẹp “độc nhất vô nhị”. Với tổng diện tích hơn 500ha, quần thể này “chứa đựng” hàng loạt địa điểm đền chùa, lăng tẩm, thành quách,… Năm 1993 là mốc thời gian mà Cố đô Huế được UNESCO chính thức công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Các bài khác