Giới thiệu
01/04/2022 10:52:36 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Lịch sử hình thành

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Tên tiếng Anh: Hue Monuments Conservation Centre

Địa chỉ: 23 Tống Duy Tân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
* Điện thoại: +(84.234). 3523237- 3513322 - 3512751
* Fax: +(84.234). 3526083
* E-mail: huedisan@gmail.com;
* Website: huedisan.com.vn & hueworldheritage.org.vn

* Fanpage: https://www.facebook.com/hueworldheritage.org.vn & https://www.facebook.com/TheHueOfHue.Official

Trụ sở làm việc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được chính thức thành lập vào ngày 10/6/1982 với tên gọi lúc đầu là Công ty Quản lý Lịch sử Văn hóa Huế (1982-1992) sau mới đổi tên thành như hiện nay. Với những chức năng gồm: quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế (được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới từ năm 1993), giá trị Nhã nhạc cung đình Huế - Âm nhạc Cung đình Việt Nam (được UNESCO công nhận là Di sản Phi vật thể Đại diện của Nhân loại năm 2003), giá trị Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (được Ủy ban chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới khu vực Châu Á- Thái Bình Dương) và cảnh quan môi trường gắn liền với quần thể di tích.

Cơ quan chủ quản trực tiếp : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan quản lý về chuyên môn:   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp trong quan hệ đối tác với UNESCO: Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam
Tư vấn và phối hợp quốc tế trong công tác quản lý bảo tồn di sản: Văn phòng UNESCO tại Hà Nội