03/08/2017 10:21:11 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
THÔNG BÁO: V/v áp dụng mức phí tham quan tại điểm di tích Hoàng Cung Huế
THÔNG BÁO
V/v áp dụng mức phí tham quan tại điểm di tích Hoàng Cung Huế
 
Để đảm bảo thống nhất mức thu phí áp dụng cho khách quốc tế và khách Việt Nam theo quy định của Chính phủ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo cơ cấu giá vé tham quan tại điểm di tích Hoàng Cung Huế, được áp dụng từ ngày 01/9/2017 không bao gồm chính sách miễn giảm 20 % phí tham quan cho người Việt Nam.
   Cụ thể như sau:
1. Giá vé tham quan Hoàng cung Huế: 150.000 đồng/người/lượt (Áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam)
2. Các điểm tham quan các điểm di tích khác và các loại vé gộp tuyến: Vẫn áp dụng mức thu hiện nay.
 
   Vậy Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xin thông báo./.