07/05/2024 9:54:42 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Hồ sơ Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế đệ trình công nhận là Di sản tư liệu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 10 của MOWCAP
Uỷ ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) phối hợp với Bộ Văn hóa Mông Cổ và Ủy ban Quốc Gia UNESCO Mông Cổ tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 10, từ ngày 6/5 đến ngày 10/5/2024 tại Ulaanbaatar, Mông Cổ. Tại Hội nghị lần này hồ sơ Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng Cung Huế (Cửu đỉnh – Hoàng cung Huế) của Thừa Thiên Huế đệ trình công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Phiên khai mạc của Hội nghị Toàn thể lần thứ 10 của MOWCAP diễn ra vào lúc 09g00 sáng ngày 7/5/2024 tại hội trường Khách sạn Best Western Premier Tuushin, Ulaanbaatar, Mông Cổ. Đến dự Hội nghị lần này có 80 đại biểu quốc tế đến từ 23 nước trong khu vực và khoảng 30 đại biểu từ các ban ngành Trung ương, các địa phương của các nước có di sản tư liệu thế giới và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã được công nhận.

Sau phiên khai mạc sẽ là các phiên họp chính thức của MOWCAP (từ sáng 7/5 đến ngày 8 /5/2024) đánh giá kết quả hoạt động của MOWCAP gồm: xem xét đánh giá các chương trình hoạt động được thông qua tại Hội nghị Toàn thể lần thứ 9; tóm tắt các hoạt động, dự án, chương trình trọng điểm do Mowcap thực hiện; tóm tắt các hoạt động, dự án và chương trình quan trọng của các văn phòng UNESCO ở Châu Á – Thái Bình Dương; tóm tắt các dự án, chương trình chính được thực hiện trên toàn cầu; phát động và báo cáo hoạt động của Trung tâm di sản Tư liệu Quốc tế (ICDH) của UNESCO; báo cáo về chương trình tài trợ của ACC – MOWCAP; thông qua bộ hướng dẫn mẫu đăng ký hồ sơ sửa đổi và bộ quy tắc nghề nghiệp; Các báo cáo của các Ủy ban Quốc Gia Chương trình Ký ức thế giới và ủy ban Quốc gia UNESCO về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu thế giới và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Hội nghị lần này sẽ xem xét 20 hồ sơ đệ trình đăng ký công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương để công nhận năm 2024. Hồ sơ Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng Cung Huế (Cửu đỉnh – Hoàng cung Huế) duy nhất của Việt Nam sẽ được bảo vệ trong ngày 8/5/2024.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế