05/04/2022 4:46:59 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Phấn đấu hoàn thành chương trình công tác 2013, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Di sản Thế giới Huế
Để phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu công tác năm 2013 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Quần thể di tích Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (1993-2013) và 10 năm Nhã nhạc-Âm nhạc cung đình Việt Nam được ghi tên vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2003-2013), từ nay đến hết tháng 12 năm 2013, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm) sẽ tập trung thực hiện những nội dung của công tác bảo tồn, trùng tu di tích đã được xác định tại Đề án Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 2010 – 2020 theo Quyết định số 818/QĐ – TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như trong Kết luận số 48-KL/TW ở mục 4.3 đã nêu rõ: “Bộ Chính trị đồng ý chủ trương ưu tiên vốn để tập trung trùng tu tôn tạo di tích. Trước mắt, ưu tiên vốn để trùng tu khu vực Đại Nội và giải tỏa dân cư lấn chiếm trên Kinh thành”; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế

Lĩnh vực bảo tồn, tôn tạo cảnh quan di tích cũng được Trung tâm đặc biệt chú trọng với nhiều dự án đã, đang và sắp triển khai, bao gồm dự án “Vườn sưu tập, nhân giống và bảo tồn các giồng cây di tích”; dự án tu bổ tôn tạo và phục hồi vườn Thiệu Phương, mở rộng vườn Cơ Hạ; đề án nghiên cứu phục hồi thích nghi các loại chậu kiểng trang trí di tích, chỉnh trang tôn tạo một số sân vườn quan trọng tại Bảo tàng CVCĐ Huế, khu vực nhà Tế Tửu, Tam Toà, lăng Minh Mạng, lăng Gia Long và tôn tạo cảnh quan các hồ ở một số di tích.

Song song với hoạt động bảo tồn, trùng tu di tích, Trung tâm cũng tập trung triển khai Đề án Phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích Cố đô Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm góp phần đem lại nguồn thu tích cực phục vụ sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Kế thừa những thành công từ các đợt kích cầu du lịch năm 2012 và đầu năm 2013, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch tại khu di sản Huế đợt 2 vào tháng 9 và đợt 3 vào tháng 12 năm 2013, đồng thời tiếp tục khai thác, phát huy hoạt động kinh doanh dịch vụ để tạo ra nguồn thu, đảm bảo hoạt động của đơn vị; khai thác các dịch vụ đưa đón khách tham quan bằng voi, ngựa, xe điện; phương án điều chỉnh giá vé tham quan; đề án phát triển dịch vụ mang tính tổng thể; duy trì và nâng cao chất lượng biểu diễn đại nhạc, tiểu nhạc và Lễ đổi gác tại khu vực Đại Nội. Nhiều chương trình nghệ thuật cũng đang được gấp rút luyện tập để phục vụ Lễ kỷ niệm 2 di sản tại Huế được UNESCO công nhận. Đề án trưng bày không gian di tích cung Trường Sanh cũng đang được chuẩn bị để góp phần hồi sinh không gian di tích tại khu vực này.

Lễ Đổi gác tại Ngọ Môn được duy trì từ tháng 3 đến nay

Đồng thời với việc đẩy mạnh các hoạt động trên lĩnh vực bảo tồn, trùng tu di tích, cảnh quan và nâng cao chất lượng dịch vụ, hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế cũng không kém phần sôi động. Các chương trình hợp tác được thiết lập trong nhiều lĩnh vực: đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn trong công tác bảo tồn, bảo quản hiện vật và trùng tu di tích (dự án hợp tác với chuyên gia Đức bảo tồn, phục hồi nội thất nhà Tả Vu, Đại Nội Huế, dự án phối hợp với chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu bảo tồn, trùng tu điện Chiêu Kính tại khu vực Thái Tổ Miếu, dự án phối hợp với chuyên gia Ba Lan tổ chức khóa đào tạo tập huấn kỹ thuật bảo tồn tại Bi đình, lăng Tự Đức); chương trình phối hợp với chuyên gia Đức sau khi phục hồi nội thất chuẩn bị cho trưng bày tại Tả Vu vào Festival 2014; phối hợp với Văn phòng UNESCO Hà Nội thực hiện chương trình “Lập kế hoạch phòng chống rủi ro thảm họa cho khu di sản Huế”; phối hợp với Urban Solutions thực hiện chương trình “Nâng cao năng lực quản lý di sản thông qua ứng dụng GIS”; phối hợp với tổ chức Our Place thông qua Văn phòng UNESCO Hà Nội thực hiện chương trình chụp ảnh di sản, chuẩn bị cho triển lãm ảnh Di sản Thế giới nhân kỷ niệm 20 năm di sản Huế được UNESCO công nhận; phối hợp với Công ty An Thi thông qua Văn phòng UNESCO Hà Nội thực hiện chương trình bảo tồn di sản (di tích Hiển Lâm Các) bằng kỹ thuật số…Nhiều chương trình, dự án khác cũng sẽ được hoàn tất thủ tục để triển khai trong thời gian tới như: phối hợp với các chuyên gia Monotsukuri (Nhật Bản) lập dự án nghiên cứu bảo tồn phục hồi Thái Tổ Miếu (Đại Nội, Huế); phối hợp với nghệ nhân phục chế tại Huế thực hiện dự án phục chế 3 án thờ tại Triệu Miếu (Đại Nội, Huế) với sự tài trợ của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam…

Nhiều cuộc triển lãm, trưng bày cũng sẽ được tổ chức trong tháng 9 năm 2013, bao gồm triển lãm ảnh “Di tích Huế: Quá khứ và hiện tại”, hợp tác trưng bày sưu tập của một số nhà sưu tầm tư nhân về đồ sứ thời Nguyễn tại Bảo tàng Cổ vât Cung đình Huế; trưng bày Bút phê của các Hoàng đế trên châu bản triều Nguyễn (1802 - 1945), triển lãm ảnh các di sản thế giới tại Việt Nam…

Nam Giao