11/01/2023 3:59:45 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Làm việc cùng Viện Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc
Viện Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc là tổ chức được thành lập theo luật dân sự Hàn Quốc, với sự tham gia của nhiều chuyên gia và nhà hoạt động trong lĩnh vực chính sách văn hóa và quản lý di sản, cùng tham gia lập kế hoạch và thực hiện các dự án bảo tồn và khai thác giá trị của tất cả các dạng tài nguyên văn hóa, đồng thời tích cực nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiềm năng của tài nguyên văn hóa vì mục tiêu phát triển bền vững.

Sáng nay, ngày 11/01/2023 Ban Giám đốc Trung tâm và trưởng phó các phòng ban liên quan đã có buổi làm việc cùng Viện Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc tại Văn phòng Trung tâm.

Hai bên đã đưa ra một số nội dung trao đổi hợp tác tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, không gian văn hóa của hai quốc gia giữa các bên, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của công chúng đối với các giá trị văn hóa và nghệ thuật giữa hai quốc gia; Vận dụng sáng tạo các giá trị văn hóa truyền thống để giao lưu quốc tế trong bối cảnh hội nhập của xã hội hiện đại.

Định hướng trong năm 2023 ông Hoàng Việt Trung nêu lên các vấn đề trao đổi tổ chức cho năm này là: Tổ chức “Cuộc thi viết thư pháp chữ Hàn Quốc với chủ đề "Thơ của hoàng đế triều Nguyễn, Việt Nam và Hoàng đế triều Joseon, Hàn Quốc", dự kiến khoảng tháng 11/2023, tại Sân điện Cần Chánh (Hoàng Cung Huế); Mời các đoàn biểu diễn tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật trong Festival Huế  và có thể xuất bản sách song ngữ liên qua đến di sản, nghệ thuật của hai đất nước.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế