05/04/2022 2:59:19 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Hoạt động trưng bày bảo tàng và tại các điểm di tích năm 2012
Mặc dù năm 2012 là năm Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng tiếp tục chịu sự ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu, lượng khách đến tham quan di tích Huế không ổn định nhưng Trung tâm BTDTCĐ Huế (trong đó có Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) vẫn có nhiều hoạt động thu hút được sự quan tâm của cộng đồng và sự hưởng ứng của du khách, đặc biệt là những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia các tỉnh duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 với điểm nhấn Festival Huế 2012 (tháng 4/2012) và chương trình “Di sản Huế-Tuần lễ của Du khách” (tháng 12/2012).
Hiện vật được trưng bày tại Điện Long An

Với nỗ lực đổi mới, từ tháng 4/2012 đến 12/2012 Bảo tàng đã đón 5000 lượt khách đến tham quan. Đặc biệt, trong tuần sự kiện kích cầu “ Di sản Huế- tuần lễ của Du khách”, tuy chỉ diễn ra trong 6 ngày những số khách đến tham quan bảo tàng cũng tăng đáng kể, cao hơn cả lượng khách đến trong tháng 11 cùng năm.
Cũng trong năm 2012, hoạt động trưng bày triển lãm trên trên địa bàn di tích Huế  cũng được tăng cường rộng khắp, bao gồm triển lãm trang phục cung đình triều Nguyễn ở Tả Vu (Đại Nội Huế) trong dịp Festival Huế 2012, tái trưng bày điện Long An và đưa vào phục vụ khách tham quan, các nội dung trưng bày tại Tây Khuyết Đài, Khải Tường Lâu, Xiển Võ Từ…nhằm đa dạng hóa trưng bày phục vụ khách tham quan các điểm di tích Huế.


Bảo tàng cũng là một trong những đơn vị chủ chốt trong công tác phối hợp tổ chức lễ tế Xã Tắc (tháng 3/2012), Đêm Hoàng Cung, chương trình Thiên hạ thái bình trong Festival Huế 2012;  thực hiện dự án phục chế thích nghi tranh “Thần kinh nhị nhập cảnh” phục vụ  trưng bày tại Trường lang Tử Cấm Thành, trưng bày tại vườn Cơ Hạ (Đại Nội Huế)…

Khách tham quan tại phòng trưng bày Tả Vu

Cũng trong năm 2012, bảo tàng đã tổ chức tiếp nhận 3 bia đá thời Minh Mạng - Thiệu Trị mới phát hiện ở Thị xã Hương Thủy, 26 viên đạn thần công thời Nguyễn và 2 khẩu súng thời Nguyễn, góp phần làm phong phú thêm các bộ sưu tập, phục vụ khách tham quan có nhu cầu tìm hiểu sâu về di sản lịch sử-văn hóa Huế.

                                                      

Hương Giang