05/04/2022 3:01:09 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Năm 2012 - đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hoàn thành xuất sắc nhiện vụ được giao
Năm 2012 là năm tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực phấn đấu xây dựng nền kinh tế vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực, trong đó lấy văn hóa làm nền tảng và động lực phát triển, quyết tâm phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương; Tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị đăng cai tổ chức năm du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Miền Trung – Huế 2012. Lễ hội Festival Huế 2012 được xác định là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia, thu được thành công to lớn, trong đó có sự đóng góp nổi bật của tập thể cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;
Giám đốc Trung tâm,- Phan Thanh Hải nhận Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Góp phần vào sự thành công chung của các sự kiện này có sự đóng góp to lớn của tập thể CB-CNV của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu khoa học của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thể hiện trên 5 lĩnh vực: Thông tin - Thư viện, Nghiên cứu – Xuất bản, Lập hồ sơ – Khảo cổ, nghiên cứu Văn hóa Phi vật thể, Khoanh vùng Bảo vệ di tích. Nổi bật trong những hoạt động này có chương trình “Sưu tầm sắc phong triều Nguyễn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”(công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI năm 2012); hoàn thành việc biên tập, hiệu đính và xuất bản 02 tập cuối của bộ Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (phần tục biên); xuất bản Tập san Nghiên cứu Bảo tồn tập II; hồ sơ Khoa học: “Định vị, định dạng hệ thống văn tự Hán Nôm trên di tích Huế” hạng mục: Ngọ Môn; Điện Long An; hoàn thành bản dịch, hiệu đính, chỉnh lý bổ sung và đóng quyển tài liệu: “ Bảo vệ di tích địa phương”; “Nhà Nguyễn và Chămpa trong suốt thế kỷ XVII – XVIII”; hoàn thành biên soạn tóm tắt thư mục Châu bản triều Nguyễn; hoàn thành bản dịch và hiệu đính luận văn “Thần nhạc Chi lữ”; hoàn thành công tác hiệu đính và biên tập sách Lễ hội cung đình triều Nguyễn; bổ sung hàng chục đầu sách chuyên môn, các bài viết nghiên cứu về Huế trên các sách báo, tạp chí…

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học của Trung tâm cũng đã hoàn thành hồ sơ khoa học khai quật Khảo cổ học 02 di tích Quan Tượng Đài, Quốc Tử Giám phục vụ dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích; hoàn thành hồ sơ khoa học 02 đề tài: “Nghiên cứu khảo sát, thống kê và đề xuất các giải pháp Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống giếng cổ các khu vực Hoàng Thành – Tử Cấm Thành, Kinh Thành và các lăng triều Nguyễn”; “Nghiên cứu khảo sát hệ thống gạch ngói truyền thống ở di tích Huế”.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu văn hóa phi vật thể cũng được đẩy mạnh thông qua các hồ sơ khoa học: Lễ Nguyên Đán, lễ điện Huệ Nam, Ẩm thực cung đình Huế;

{C}{C}{C}Công tác khoanh vùng-cắm mốc đã hoàn thành hồ sơ về việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ 04 di tích: lăng Dục Đức, lăng Tự Đức, đàn Nam Giao, Hổ Quyền – Voi Ré…

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ

Xây dựng kế hoạch chuyên môn có tính chiến lược cho năm 2013 và những năm tiếp theo với những tham vọng lớn hơn về quy mô, công tác nghiên cứu khoa học của Trung tâm sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động trong năm tới: nghiên cứu tài liệu chuẩn bị xây dựng Dự án Thư viện Hoàng Cung; lập hồ sơ khoa học lễ tế Văn Miếu, lễ Tịch Điền, lễ Đăng Quang; lập hồ sơ khoa học về cơ cấu tổ chức hành chính của Bộ Lễ dưới triều Nguyễn; lập hồ sơ điều chỉnh, khoanh vùng cắm mốc bảo vệ các di tích còn lại gồm: Văn Thánh, Võ Thánh, Thiệu Trị, Đồng Khánh, Thiên Mụ, Điện Huệ Nam…; lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Di sản Ký ức cho các công trình định dạng văn tự trên di tích (giai đoạn II) cụ thể là điện Thái Hòa, Hưng Miếu; xây dựng đề cương đề tài: “Xây dựng hồ sơ dữ liệu về lịch sử xây dựng và tu bổ các di tích thuộc quần thể kiến trúc Cố đô Huế từ 1802 đến nay” (giai đoạn I).

Xác định rõ những khó khăn hiện tại, đồng thời nắm bắt những thời cơ thuận lợi, đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học của Trung tâm nỗ lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch chuyên môn được giao, hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động của đơn vị.

                                                                                

Thanh Phúc