23/04/2016 9:49:59 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trưng bày ảnh tư liệu “Triều Nguyễn và Huế xưa”.
Khai mạc: 8h00, ngày 27.4.2016, tại khu vực Trường lang Tử Cấm thành (Đại Nội - Huế). Mở cửa hàng ngày từ 7h00-17h00.
 
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 > >>