03/03/2022 2:33:03 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tạo sức bật để phát triển kinh tế, xã hội trong những tháng tiếp theo
(CTTĐT) - Sáng ngày 03/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chủ trì cuộc Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02/2022. Cuộc họp có sự tham gia trực tiếp của Thường trực HĐND tỉnh; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Tại các điểm cầu trực tuyến có sự tham sự của Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trong 2 tháng đầu năm, Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.811 tỷ đồng, chiếm 26,4% dự toán và tăng 2,2% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 1.736,3 tỷ đồng , chiếm 27,2% dự toán và tăng 2% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 73,7 tỷ đồng, chiếm 16% dự toán và tăng 6,2%; thu viện trợ, huy động đóng góp 975 triệu đồng, chiếm 8,9% dự toán. Chi ngân sách địa phương ước đạt 1.311 tỷ đồng, chiếm 11% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển 286,5 tỷ đồng, chiếm 6,7% dự toán, chi thường xuyên 1.020,1 tỷ đồng, chiếm 13,8%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 02 tháng đầu năm ước đạt 2.837 tỷ đồng, bằng 10,1% KH, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn do Trung ương quản lý 632 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ; vốn do địa phương quản lý 2.205 tỷ đồng, tăng 5,3%. Ước đến cuối tháng 02, vốn đầu tư công năm 2022giải ngânđạt 420 tỷ đồng, đạt10%, trong đó vốn nước ngoài giải ngân đạt 5,2%.

Tính đến cuối tháng 2, có 116 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 890,4 tỷ đồng, tăng 38,1% về lượng và tăng 44% về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 213 doanh nghiệp, tăng 73 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 254 doanh nghiệp, tăng 52 doanh nghiệp; giải thể 25 doanh nghiệp, tăng 07 doanh nghiệp.

Tỉnh đã đã cấp phép cho 04 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt 1.929,7 tỷ đồng. Trong đó, Khu KT, CN đã cấp mới 02 dự án  với tổng vốn đầu tư cấp mới 1.175 tỷ đồng. Ngoài địa bàn Khu KT, CN cấp mới 02 dự án  với tổng vốn đầu tư cấp mới 754,7 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh cho 08 dự án, trong đó: 01 dự án điều chỉnh tăng vốn 300 tỷ đồng .


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhận định, tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm khởi sắc, nhiều lĩnh vực được phục hồi, đây là động lực và tiền đề cho công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội trong những tháng tiếp theo. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Tỉnh uỷ về phòng, chống dịch bệnh COVID -19, đẩy nhanh tiêm chủng, bao phủ vắc xin cho người dân. Tiếp tục ưu tiên ngân sách cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội.  

Đề nghị ngành du lịch chuẩn bị các điều kiện an toàn, hiệu quả đón khách trong tình hình mới, quảng bá hình ảnh du lịch Thừa Thiên Huế với thông điệp “Huế - Điểm đến an toàn và thân thiện”; đón khách du lịch quốc tế sử dụng “hộ chiếu vaccine” theo nguyên tắc “an toàn đến đâu, mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn” và tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo quy định.

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Phương yêu cầu các sở ngành, địa phương đặc biết quan tâm việc triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2022; trong đó, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn, kế hoạch đấu thầu và triển khai thi công ngay từ đầu năm góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Hỗ trợ triển khai lựa chọn nhà đầu tư gắn liền dự án trọng điểm theo kế hoạch. Hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, dịch vụ cảng phục vụ sản xuất công nghiệp. Đôn đốc thực hiện các dự án du lịch, dịch vụ sớm đi vào hoạt động. Bảo đảm các nguồn lực phục vụ các dự án trọng điểm. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án quan trọng của tỉnh.


Toàn cảnh cuộc họp

www.thuathienhue.gov.vn
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 > >>