18/04/2022 2:43:36 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Miễn phí tham quan Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế từ ngày 17/4/2022 đến hết ngày 17/5/2022
Mũ quan đại thần triều Nguyễn đang được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
Mũ quan đại thần triều Nguyễn đang được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Ngày 15/4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn số 3673/UBND-VH cho phép ở cửa miễn phí tham quan Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 03 Lê Trực, thành phố Huế); thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 17/4/2022 đến hết ngày 17/5/2022.

Trong năm, các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế cũng sẽ được miễn phí tham quan cho người trong nước trong 5 ngày lễ, tết gồm: Tết Nguyên đán (mùng 1, 2, 3 và 4), ngày giải phóng Thừa Thiên-Huế (26-3), Quốc khánh (2-9).

Công văn nêu rõ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn