Ngày
Từ Đến
00:00
Địa điểm : Sân Nghênh Lương Đình
Thông tin thêm
Ban tổ chức : Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Số điện thoại :
Website
Email :

Bao gồm các vòng thi “Mai hoa thung” và “Nhất địa bửu”. Có thể kết hợp lễ hội rước đèn Tết Trung Thu