Ngày
Từ Đến
00:00
Địa điểm : Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức : Festival Huế
Số điện thoại :
Website
Email :

Festival Huế 2022 với chủ đề “Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển” quy tụ các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ đặc sắc có chất lượng nghệ thuật cao của Huế, Việt Nam và thế giới sẽ diễn ra cuối tháng 6, từ 25-30/6/2022.