02/08/2015 12:04:16 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Hoàn thành dự án trùng tu tháp E7 Mỹ Sơn
Dự án trùng tu tôn tạo tháp E7 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam làm chủ đầu tư có số vốn hơn 9 tỉ đồng (9.031.000.000 đồng), do Viện Bảo tồn di tích (Bộ VH-TT &DL) thiết kế, thi công bắt đầu từ năm 2011 vừa được Viện Bảo tồn di tích, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam, Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn nghiệm thu, bàn giao.

Đây là dự án trùng tu tháp Chăm đầu tiên được thực hiện bằng ngân sách nhà nước, do vậy chưa có một quy trình chuẩn về định mức đơn giá nên dự án trùng tu tháp E7 là một dự án thực nghiệm. Quá trình thực hiện tại hiện trường sẽ hình thành một quy trình chuẩn cho việc tu bổ tháp Chăm sau này.
Dự án bao gồm khảo sát, gia cố, định vị, xử lý, phục hồi. Đến nay, việc gia cố trùng tu các hạng mục tháp đã hoàn thiện, đơn vị thi công đang hoàn thiện lát nền xung quanh, tháo gỡ nhà bao che, thực hiện kiểm kê ban đầu và bàn giao các hiện vật khai quật cho Ban Quản lý Mỹ Sơn bảo quản và thực hiện trưng bày, quảng bá thu hút khách tham quan.

Theo Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn