02/03/2021 11:10:23 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
THÔNG BÁO: Về việc thực hiện chính sách giảm phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế đối với khách tham quan theo tour (áp dụng từ ngày 01/3/2021 - 31/8/2021)

Nhằm thực hiện chính sách kích cầu, khuyến khích các Công ty, đơn vị lữ hành đưa khách đến tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 về việc giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo giá vé tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Trung tâm quản lý như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Tổ chức (đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành) đưa khách đến tham quan, tìm hiểu tại các khu di sản văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

2. Giá vé thực hiện chính sách kích cầu: giảm 50% phí tham quan các điểm so với mức thu hiện nay; cụ thể:

                                                                                 

STT

Cơ cấu điểm,

tuyến tham quan

Mức thu phí 

Đvt: Đồng/người/lượt.

(Áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam)

Giá vé hiện nay

Giá vé áp dụng

N.Lớn

Trẻ em

N.Lớn

Trẻ em

I

Phí tham quan theo từng điểm

 

 

 

 

1

Hoàng Cung Huế (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế)

200.000

40.000

100.000

20.000

2

Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức, Lăng vua Khải Định

150.000

30.000

75.000

15.000

3

Các khu di tích: Lăng vua Gia Long; Lăng vua Thiệu Trị; Điện Hòn Chén; Cung An Định

50.000

Miễn phí

25.000

Miễn phí

II

Phí tham quan theo tuyến

 

 

 

 

1

Tuyến 03 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Khải Định

420.000

80.000

210.000

40.000

2

Tuyến 04 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định

530.000

100.000

265.000

50.000

3

Tuyến gộp các điểm di tích (tham quan tất cả các điểm di tích)

580.000

110.000

290.000

55.000

          3. Thời gian áp dụng: kể từ  ngày 01/3/2021 đến 31/8/2021.

4. Một số quy định khi thực hiện chính sách:

Nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan tại các khu di sản Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề nghị các Công ty, đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành khi dẫn khách đến mua vé tham quan cùng phối hợp thực hiện một số công việc sau:

a) Tại các điểm bán vé tham quan di tích, hướng dẫn viên tour cần xuất trình đầy đủ chương trình tham quan, danh sách đoàn có ký xác nhận, đóng dấu của quản lý đơn vị lữ hành để được giải quyết giảm 50% phí tham quan theo quy định;

b) Mua đúng số lượng vé (thẻ) theo danh sách thực tế của đoàn. Thời gian sử dụng cho các loại vé (thẻ) thực hiện theo quy định hiện hành;

c) Đối với các Công ty, đơn vị lữ hành có ký kết hợp đồng tham quan bằng phiếu với Trung tâm: căn cứ số lượng khách được xác nhận trên mỗi phiếu để thực hiện khấu trừ giảm (50%) khi thực hiện quyết toán.

 

Vậy, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo./.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế