Giá vé
Vé thuyết minh hướng dẫn tại các điểm di tích (có giá trị trong vòng 2 ngày)
300.000đ/HDV/ngày

300.000đ/HDV/ngày

 Bản in]