Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Dịch vụ thuyết minh
STT LOẠI VÉ GIÁ VÉ 
1 Vé thuyết minh hướng dẫn tại các điểm di tích (có giá trị trong vòng 2 ngày) 300.000đ/HDV/ngày
2 Vé thuyết minh hướng dẫn tại Đại Nội 150.000đ/HDV/Điểm
3 Vé thuyết minh hướng dẫn tại 1 trong 3 lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định 100.000đ/HDV/Điểm
Địa điểm tổ chức dịch vụ: Tại các điểm bán vé tham quan di tích
ĐT: 0234.3513818
Các bài khác