Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Giá vé dịch vụ hướng dẫn thuyết minh áp dụng từ ngày 01/01/2024
Giá vé dịch vụ hướng dẫn thuyết minh tại các điểm di tích lịch sử văn hóa thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế:

Giá vé dịch vụ hướng dẫn thuyết minh tại các điểm di tích lịch sử văn hóa thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, được quy định tại Quyết định số 1864/QĐ-BTDT, ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế như sau:

 

Điểm di tích

Giá vé hướng dẫn thuyết minh

(Áp dụng thống nhất cho khách Việt Nam và khách quốc tế)

1

Hoàng Cung Huế (Đại Nội)

200.000 đồng/vé/lượt

2

Lăng vua Tự Đức

150.000 đồng/vé/lượt

3

Lăng vua Khải Định

150.000 đồng/vé/lượt

4

Lăng vua Minh Mạng

150.000 đồng/vé/lượt

 

Quyết định 1864/QĐ-BTDT, ngày 05/12/2023 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Quy định giá vé dịch vụ hướng dẫn thuyết minh tại các điểm di tích lịch sử văn hóa thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý.

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định: Quy định giá vé dịch vụ hướng dẫn thuyết minh tại các điểm di tích lịch sử văn hóa thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý ()
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Các bài khác