Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Audio Guide
Audio guide là ứng dụng công nghệ điện tử hỗ trợ tự động hóa việc thuyết minh cho khách tham quan, nhất là khách lẻ quốc tế và khách sử dụng ngôn ngữ hiếm

 Ngoài tiếng Việt, những nội dung thuyết minh được chuyển dịch ra 11 ngôn ngữ khác, gồm: Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Thái, Đức, Tây Ban Nha, Nga, Ý, Bồ Đào Nha.

STT LOẠI VÉ GIÁ VÉ 
Khu vực Đại Nội
1 Khách trong nước 50.000đ/lượt
2 Khách quốc tế 100.000đ/lượt
Các điểm lăng
1 Khách trong nước 35.000đ/lượt
2 Khách quốc tế 70.000đ/lượt
Địa điểm tổ chức dịch vụ: cổng Ngọ Môn (Đại Nội) và cổng vào các điểm tham quan