5/25/2019 5:26:51 PM
view font
Đọc bài viết:
TRÙNG TU PHỤC HỒI CÁC CỬA KINH THÀNH HUẾ
Kinh thành Huế là một trong những di tích rất quan trọng của quần thể di tích cố đô, đã được ghi tên vào Danh mục Di sản Thế giới. Tuy nhiên, trải qua thời gian với các tác động khách quan và chủ quan, di tích này đang ở trong tình trạng xuống cấp khá nghiêm trọng, đặc biệt là hệ thống cửa thành. Trong những nỗ lực nhằm bảo tồn di tích Kinh thành đồng thời góp phần tạo nên một diện mạo mới cho Huế trong Festival 2004, ngày 02/10/2003, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt quyết định số 2885/QĐ-UB cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tiến hành trùng tu các cửa Chánh Bắc, cửa Thể Nhơn và cửa Đông Nam. Năm 2004, các dự án trên đã hoàn thành. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu lại bài viết từ năm 2004 của hai tác giả Phan Thanh Hải và Lê Văn Quảng về công tác trùng tu những di tích rất đặc thù này.