1/14/2014 6:18:28 PM
view font
Đọc bài viết:
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DI TÍCH HUẾ

Tên giao dịch quốc tế: Hue Monument Service Development Center

(Tên viết tắt: HMSDC)

Trụ sở làm việc: 46 đường Đinh Công Tráng, phường Thuận Thành, thành phố Huế

Số điện thoại: (84-234) 3519519, (84 – 234) 3519719

Số Fax: (84 -234) 3519519

E-mail: dichvuditichhue@gmail.com

Website: www.dichvuditichhue.com.vn

Chức năng:
1. Tham mưu, giúp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án, đề án phát triển dịch vụ.
2. Nghiên cứu xây dựng và thực hiện chiến lược marking
3. Liên kết cung cầu du lịch
4.Thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công
5. Tổ chức khai thác và phát huy các tiềm năng kinh tê của quần thể di tích Cố đô Huế.