7/18/2017 11:20:29 AM
view font
Đọc bài viết:
Chương trình tham quan
Đây là chương trình tham quan du lịch văn hóa do phòng Hướng dẫn-Thuyết minh (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) tổ chức cho các đối tượng khách tham quan (khách lẻ hoặc đi theo đoàn). Du khách có thể lựa chọn chương trình tham quan theo nhu cầu hoặc dựa trên một số lựa chọn sau (đây là chương trình để du khách tham khảo)

- Chương trình tham quan Huế 1 ngày: Đại Nội, Bảo tàng, Thiên Mụ, lăng Khải Định, chợ Đông Ba

- Chương trình tham quan Huế 2 ngày:

Ngày 1: Sáng đi thuyền thăm chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén, lăng Minh Mạng.

     Chiều: Đại Nội, Bảo tàng Cổ vật Cung đình

Ngày 2: Sáng Tự Đức, Khải Định, Nam Giao.

    Chiều: Di tích 9 hầm- đền thờ Huyền Trân Công chúa

- Chương trình tham quan Huế 3 ngày:

 Ngày1: Sáng đi thuyền thăm chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén, lăng Minh Mạng.

    Chiều: Đại Nội, Bảo tàng Cổ vật Cung đình

Ngày 2: Sáng lăng Tự Đức, lăng Khải Định, Nam Giao.

    Chiều: Di tích 9 hầm- đền thờ Huyền Trân Công chúa

Ngày 3: Sáng: Nhà vườn Huế, nước khóang Thanh Tân.

    Chiều: làng cổ Phước Tích

- Chương trình tham quan Huế 4 ngày:

Ngày1: Sáng: đi thuyền thăm chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén, lăng Minh Mạng.

   Chiều: Đại Nội, Bảo tàng Cổ vật Cung đình

Ngày 2: Sáng lăng Tự Đức, lăng Khải Định, đàn Nam Giao.

    Chiều: Di tích 9 hầm- đền thờ Huyền Trân Công chúa

Ngày 3: Sáng: Nhà vườn Huế, nước khóang Thanh Tân.

    Chiều: làng cổ Phước Tích

Ngày 4: Sáng: tham quan núi Bạch Mã.

   Chiều: nghỉ ngơi tắm biển Lăng Cô.

Mọi đăng ký chương trình tham quan nên liên hệ trước ít nhất 1 tuần.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại: 0234 3 513 818/ 3535 247 (Phòng Hướng dẫn Thuyết minh)

Di động: (+ 84) (0)913 417 849 (ông Nguyễn Việt Dũng, Trưởng phòng)