3/12/2024 3:24:40 PM
view font
Đọc bài viết:
Thời gian đóng/mở cửa tại các điểm tham quan

1. Thời gian đóng/mở cửa tại các điểm tham quan:

+ Thời gian 16/3 - 15/10: từ 6h30 đến 18h00

+ Thời gian 16/10 - 15/3 (năm sau): từ 7h00 đến 17h30

2. Thời gian bán vé phục vụ khách tham quan:

+ Thời gian 16/3 - 15/10: từ 6h30 đến 17h30

+ Thời gian 16/10 - 15/3: từ 7h00 đến 17h00.