10/27/2022 1:50:36 PM
view font
Đọc bài viết:
THÔNG BÁO: Phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế (áp dụng từ ngày 01/01/2023)

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

THÔNG BÁO

Phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế (áp dụng từ ngày 01/01/2023)

 

Căn cứ Nghị quyết số: 22/2022/NQ-HĐND ngày 26/10/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh  Thừa Thiên Huế về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế;

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo giá vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế được áp dụng thống nhất cho cho khách quốc tế và khách Việt Nam  từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, như sau:

 

STT

Cơ cấu điểm, tuyến tham quan

Mức thu phí (đồng/người/lượt)
(Áp dụng thống nhất cho khách
quốc tế và khách Việt Nam)

Người lớn

Trẻ em
(Từ 7 – 12 tuổi)

I

Phí tham quan theo từng điểm tham quan

1

Đại Nội Huế

200.000

40.000

2

Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức; lăng vua Khải Định

150.000

30.000

3

Lăng vua Gia Long

150.000

Miễn phí

4

Lăng vua Đồng Khánh

100.000

Miễn phí

5

Các khu di tích: Lăng vua Thiệu Trị; Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; điện Hòn Chén; cung An Định; đàn Nam Giao

50.000

Miễn phí

II

Phí tham quan theo tuyến tham quan

1

Tuyến gộp 02 điểm

   

a)

Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Gia Long

240.000

30.000

b)

Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Đồng Khánh

200.000

30.000

c)

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - Cung An Định

80.000

Miễn phí

2

Tuyến gộp 03 điểm

   

a)

Đại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Khải Định

420.000

80.000

b)

Đại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức

420.000

80.000

c)

Đại Nội Huế - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định

420.000

80.000

3

Tuyến gộp 04 điểm

   
 

Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng -
Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định

530.000

100.000

 

- Về cơ bản vẫn giữ nguyên mức thu hiện nay đang áp dụng, chỉ điều chỉnh mức phí của điểm lăng vua Gia Long và lăng vua Đồng Khánh).

- Bổ sung thêm một số tuyến 02 điểm và tuyến 03 điểm nhằm phục vụ nhu cầu của khách tham quan.

- Ngoài các chính sách miễn, giảm phí cho các đối tượng theo quy định hiện nay, có bổ sung thêm chính sách miễn phí cho khách quốc tế và khách nội địa tại các điểm tham quan: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Cung An Định và lăng vua Thiệu Trị. Thời gian áp dụng từ 01/01/2023 đến 31/3/2023 (Chi tiết cụ thể tại: Nghị quyết số: 22/2022/NQ-HDND tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 26/10/2122 kèm theo).

Vậy Trung tâm xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện./.

Attach file
STT File name Download
1 Nghị quyết số: 22/2022/NQ-HDND tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 26/10/2122 ()
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế