05/04/2019 8:53:55 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
THÔNG BÁO: V/v tổ chức Lễ tang Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ
THÔNG BÁO
 

 Thực hiện nghi lễ Quốc tang Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo:

Trong 2 ngày Quốc tang (ngày 03 và 04/5/2019) treo cờ rủ tại Kỳ Đài Huế và ngưng các hoạt động:

- Biểu diễn Nhã nhạc tại Hoàng cung Huế và Xung Khiêm Tạ, lăng vua Tự Đức;

- Bắn lửa súng thần công tại Kỳ Đài, Huế.

Riêng hoạt động tham quan tại Quần thể Di tích Cố đô Huế vẫn diễn ra bình thường.

 

Vậy, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trân trọng thông báo.

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ