01/04/2022 11:00:12 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Một số đề nghị dự án kêu gọi tài trợ và hợp tác song phương hoặc đa phương quốc tế dự kiến kêu gọi tài trợ và hợp tác trong giai đoạn 2009-2020

 

Tên chương trình

Năm

Cơ quan dự kiến kêu gọi tài trợ và hợp tác

Kinh phí tài trợ khái toán

1.

Nghiên cứu Bảo tồn cụm di tích Văn Miếu, Võ Miếu, Chùa Thiên Mụ

2010-2012

Bộ Ngoại Giao Cộng Hoà Ý thông qua Đại học Bách khoa Marche-Anconna, Ý

100.000 USD

2.

Hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ bảo tàng, nghiên cứu và thuyết minh

2010-2011

Tỉnh Đông Flander-Bỉ thông qua UBQG UNESCO Việt Nam

50.000 USD

3.

Kế hoạch hành động về trao đổi hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hoá (6 mục liên quan đến di sản Huế về bảo tồn vật thể và phi vật thể, bảo tàng, nghiên cứu lịch sử, biểu diễn nghệ thuật)

2009-2012

 Tổng cục Di sản Văn hoá Hàn  Quốc

400.000 USD (300.000 USD cho vật thể + 100.000 USD cho phi vật thể)

        4.

Thoả thuận hợp tác trao đổi đào tạo và chuyên môn trong lĩnh vực bảo tồn bảo tàng giữa Cục Quốc gia Văn Vật Trung Quốc và Cục Di sản Văn hoá Việt Nam ( liên quan đến bảo tồn trùng tu công trình di tích, bảo tồn phục hồi hoạt động văn hóa phi vật thể (lễ hội, múa, nhạc cung đình)

2009-20012

 Cục Quốc gia Văn Vật Trung Quốc

200.000 USD

(100.000 USD cho nghiên cứu di sản vật thể + 100.000 USD cho phi vật thể)

5.

Lập chương trình quản lý tổng thể di sản Huế qua GIS

2009-2011

 Các tổ chức quốc tế với sự bảo trợ của Trung tâm Di sản thế giới thuộc UNESCO

50.000 USD

6.

Nâng cao năng lực quản lý khu di sản mở rộng cho cán bộ quản lý của Huế

2010-2011

Chương trình Hỗ trợ Quốc tế thuộc Quỹ Di sản Thế giới của UNESCO

50.000 USD

7.

Nghiên cứu Quy hoạch Cố đô Huế lịch sử và phục hồi Điện Cần Chánh

2010-2015

 Nguồn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thông qua Bộ Văn hoá-Khoa học-Công nghệ-Thể thao và Đại học Waseda

15.000.000 USD (10.000.000 USD cho phục hồi công trình + 5.000.000 USD cho chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, đào tạo)

8.

Tăng cường khả năng đối phó với thiên tai và quản lý các di tích  của khu di sản thế giới đã được UNESCO công nhận tại Huế

2010-2015

UNESCO và chính phủ một số nước các tổ chức  phi chính phủ quốc tế do UNESCO kêu gọi

200.000 USD

9.

Nghiên cứu biên soạn Cẩm nang về công tác Bảo tồn tại Huế

2010-2015

ICOMOS, ICCROM hoặc Getty Fund

70.000 USD

10.

Nâng cấp Phòng hoá nghiệm của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để đa dạng hoá năng lực hoạt động của cơ quan

2015-2020

Đại học Waseda và Quỹ Tài trợ Văn hoá Nhật Bản

400.000 USD

11.

Đào tạo về khảo cổ, trang thiết bị và nâng cao trình độ quản lý Quần thể Di sản Văn hoá Thế giới Huế

2010-2015

 Trung tâm Nghiên cứu EMEL và tỉnh Đông Flander (Bỉ), hoặc Hội đồng Văn hoá Châu Á-Mỹ (Asian Cultural Council)

200.000 USD

12.

Phục chế Y phục Cung đình và phục chế trang phục biểu diễn Nhã nhạc

2010-2015

Quỹ Bồ Đào Nha/  Getty Foundation

350.000 USD

13.

Nghiên cứu phục hồi Bộ Biên chung Biên khánh trong dàn Nhã nhạc

2011-2012

Tổng cục Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc và Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Truyền thống Hàn Quốc

150.000 USD

14.

Các chương trình đào tạo tại chỗ ở Huế và gửi cán bộ đào tạo ở nước ngoài về bảo tồn trùng tu và bảo tàng

2009-2015

Tổ chức ICCROM hoặc Asia Cultural Council-Mỹ

100.000 USD

15.

Nâng cấp hệ thống trưng bày và nhà trưng bày bảo tàng MTCĐ Huế

2015-2020

Quỹ Tài trợ Văn hoá Nhật Bản

1.500.000 USD

 

Tổng cộng nguồn ngân sách kêu gọi tài trợ và hợp tác quốc tế  giai đoạn 2009-2020 :   ước khoảng 18.970.000 USD
Trong đó nguồn ngân sách kêu gọi cho hoạt động :
- Bảo tồn phát huy di sản văn  hóa vật thể :  15.570.000 USD
- Bảo tồn phát huy di sản văn hóa phi vật thể : 600.000 USD
- Đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ quản lý bảo tồn chuyển giao công nghệ, nâng cấp bảo tàng : 2.800.000 USD