05/04/2022 11:12:51 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
THÔNG BÁO SỐ 9: Về việc trở lại hoạt động của chương trình "Đại Nội về đêm"

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ 
THÔNG BÁO SỐ 9
Về việc trở lại hoạt động của chương trình "Đại Nội về đêm"

Hôm nay (30.8.2017), chương trình Khám phá "Đại Nội về đêm" sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Vậy, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo đến các cơ quan lữ hành du lịch và du khách được biết để tiện sắp xếp chương trình tham quan./.