05/04/2022 2:06:09 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
THÔNG BÁO SỐ 12: Về việc tạm hoãn chương trình Khám phá “Đại Nội về đêm” các tối từ 25 – 29/9/2017

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ 

THÔNG BÁO SỐ 12

(V/v tạm hoãn chương trình Khám phá “Đại Nội về đêm” các tối từ 25 – 29/9/2017)

Để dành không gian đón tiếp đoàn đại biểu tham dự “Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017” tại Huế, chương trình Khám phá “Đại Nội về đêm” sẽ tạm hoãn các tối từ 25 – 29/9/2017.

Ngoài thời gian trên, chương trình vẫn hoạt động bình thường.

Vậy, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trân trọng thông báo đến các cơ quan lữ hành du lịch và du khách được biết./.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế