10/11/2022 10:44:30 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Phục dựng bài bản Nhã nhạc Tam Thiên
Bài bản Nhã nhạc Tam Thiên đã được phòng Nghiên cứu - Ứng dụng thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế lập hồ sơ khoa học trên cơ sơ điền giả, phỏng vấn nghệ nhận, ký âm, phân tích và hệ thống bài bản theo quy chuẩn. Năm 2011, hồ sơ đã báo cáo nghiệm thu và được Hội đồng khoa học & Nghệ thuật Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông qua.
Nhạc công Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế tập luyện chuẩn bị báo cáo
Nhạc công Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế tập luyện chuẩn bị báo cáo

Trong kho tư liệu và các bài bản Nhã nhạc đã được lập hồ sơ khoa học, bài bản Nhã nhạc Tam Thiên thuộc hình thức “một đoạn nhạc có nhắc lại”. 

Các nghệ nhân tập luyện bài bản Nhã nhạc Tam Thiên cho các nhạc công Nhà hát

 

Dựa trên thực tế cách xướng âm và diễn tấu của các nghệ nhân cũng như những tư liệu đã tham khảo, phòng Nghiên cứu - Ứng dụng Nhà hát đã đúc kết lại nội dung chính thức của bài Tam Thiên gần với nguyên bản mà nó vốn có để có thể lưu giữ cũng như đưa ra sử dụng ở các buổi tế lễ.

Khách du lịch thích thú xem các nhạc công tập luyện

Theo NSND Phan Thị Bạch Hạc – Giám đốc Nhà hát, phục dựng lại bài bản Nhã nhạc Tam Thiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vì khi chúng ta tổ chức tập huấn và phục dựng lại bài bản này cũng là chúng ta bảo tồn lại những giá trị nghệ thuật cũng như nội dung mà bài bản này đã một thời được sử dụng trong các lễ tế của triều Nguyễn, nhưng vì nhiều lý do nên bài bản này bị mai một. Việc phục dựng bài bản Nhã nhạc Tam Thiên đồng nghĩa với việc chúng ta đưa bài bản này trở lại trình diễn trong các lễ tế Giao, tế miếu, tế Xã Tắc…

Nhạc công Nhà hát trình diễn bài bản Nhã nhạc Tam Thiên đợi đến ngày báo cáo

Dự kiến, việc phục dựng sẽ được báo cáo Hội đồng khoa học & Nghệ thuật Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vào cuối tháng 11 này.

Trọng Bình
Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế