07/05/2024 3:55:27 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Khen thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản
Sáng ngày 7/5/2024, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức khen thưởng cho một số cá nhân đã có đóng góp đáng kể trong việc thu thập tư liệu lịch sử liên quan đến triều Nguyễn tại Cộng hoà Pháp và thực hiện hồ sơ hoàn chỉnh cơ sở pháp lý để bảo vệ các điểm di tích.

Theo đó, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã trao Giấy khen cho ông: bà Lê Nguyễn Như Quỳnh, Tổ phó Tổ Hồ sơ Khảo cổ học, Phòng Nghiên cứu Khoa học, và ông Nguyễn Anh Minh, chuyên viên Phòng Festival Huế - Tổ chức sự kiện & Truyền thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thập tư liệu lịch sử liên quan đến triều Nguyễn tại Cộng hoà Pháp vào tháng 3/2024 và ông Hồ Hữu Hành, Giám đốc Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Huế đã hỗ trợ một phần kinh phí cho chương trình thu thập tư liệu lịch sử tại Pháp này.

Trong chuyến đi này, hai cán bộ di tích đã thu thập được gần 60 bộ hồ sơ (khoảng 8.000 trang viết) và hơn 1.200 tệp ảnh liên quan đến di tích. Sau chuyến đi, ông Nguyễn Anh Minh cũng đã trao tặng gần 100 tệp video cũ, gần 1.500 đầu sách, và 11.000 tệp ảnh có giá trị về các công trình đã mất như Điện Cần Chánh, Càn Thành Cung, Đại Cung Môn và các di tích khác.

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm cũng đã tặng giấy khen cho 4 cá nhân khác đã tích cực tham gia thực hiện hồ sơ hoàn chỉnh cơ sở pháp lý để bảo vệ các điểm di tích, đồng thời góp phần vào công tác nghiên cứu, bảo tồn, trùng tu, và phát huy giá trị di sản văn hoá của Cố đô Huế, gồm: bà Lê Thị An Hoà, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Khoa học; ông Hồ Đắc Lai, Tổ trưởng Tổ Khoanh vùng Bảo vệ; ông Nguyễn Hữu Hùng Cường, Tổ phó Tổ Khoanh vùng Bảo vệ và ông Đặng Hữu Thắng, Nhân viên Tổ Hồ sơ Khảo cổ học, cùng công tác tại Phòng Nghiên cứu Khoa học thuộc Trung tâm./.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế