Ngày
Từ Đến
08:00
Địa điểm : vườn thượng uyển Thiệu Phương, Cơ Hạ và Phủ Nội Vụ khu vực Đại Nội Huế.
Thông tin thêm
Ban tổ chức : Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Số điện thoại : 0913 449367
Website http://www.hueworldheritage.org.vn/
Email : canhquanmoitruong@gmail.com

 

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc điều chỉnh thòi gian tổ chức trưng bày, triển lãm cây kiểng, phong lan

       Chào mừng Tuần lễ Festival với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” diễn ra từ 25/6 đến 30/6/2022; Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (10/6/1982 - 10/6/2022). Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm) tổ chức thực hiện chương trình Triển lãm cây kiểng, phong lan tại vườn thượng uyển Thiệu Phương, Cơ Hạ và Phủ Nội Vụ khu vực Đại Nội Huế. Thời gian từ 20/6 đến 25/6/2022

Trung tâm thông báo thời gian tổ chức triển lãm, điều chỉnh như sau:

  1. Thời gian tổ chức (điều chỉnh)

Khai mạc triển lãm: ngày 20 tháng 6 năm 2022.

Bế mạc triển lãm: ngày 25 tháng 6 năm 2022.

 


THÔNG BÁO SỐ 2: Về việc điều chỉnh thòi gian tổ chức trưng bày, triển lãm cây kiểng, phong lan