14/03/2019 12:15:22 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Kết quả hợp tác nghiên cứu giữa HMCC và WIURS-Nhật Bản (giai đoạn 2016-2018)
Vào ngày 07/3/2019, tại Văn phòng Trung tâm BTDT CĐ Huế đã diễn ra buổi làm việc, trao đổi giữa Trung tâm BTDT CĐ Huế (HMCC) và Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Vùng – Đại học Waseda, Nhật Bản (WIURS) và một số sở ban ngành liên quan để đánh giá kết quả đạt được của chương trình hợp tác nghiên cứu của hai bên trong giai đoạn 2016-2018. Nội dung làm việc bao gồm: Báo cáo kết quả chương trình hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2016-2018 giữa HMCC và WIURS; Trao đổi ý kiến về kết quả thực hiện chương trình thử nghiệm Tour du lịch sinh thái lăng Gia Long ;Chia sẽ một số trường hợp nghiên cứu của Nhật Bản về bảo tồn di sản và và phát triển dịch vụ du lịch sinh thái;Trao đổi hướng phát triển chương trình hợp tác nghiên cứu tiếp theo giữa HMCC và WIURS dựa trên kết quả hợp tác đã đạt được.
 

Qua hơn 3 năm thực hiện (2016-2018), khu vực thực hiện nghiên cứu chủ yếu là lăng Gia Long và vùng phụ cận lăng - thuộc xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhóm nghiên cứu của hai bên đã thực hiện những nghiên cứu về giá trị, đặc điểm, tiềm năng và giá trị phong phú đặc biệt của cảnh quan văn hóa và môi trường lịch sử - sinh thái tại các lăng mộ hoàng gia triều Nguyễn gắn liền với khu vực thượng nguồn sông Hương; Đặc biệt tập trung vào bốn khu lăng tẩm đầu triều Nguyễn (lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị, lăng Tự Đức) để từ đó có một số đánh giá về đặc điểm và tiềm năng của cảnh quan văn hóa và hệ thống sinh thái lăng Gia Long và các vấn đề liên quan đến việc bảo tồn và phục hồi hệ thống thủy đạo tại khu vực này; Tham vấn với các chuyên gia, nhà quản lý, học giả vànhà nghiên cứu về vấn đề bảo vệ Giá trị Nổi bật Toàn cầu, tính xác thực và tính toàn vẹn của cảnh quan văn hóa và môi trường lịch sử - sinh thái tại các lăng mộ hoàng gia triều Nguyễn gắn liền với khu vực thượng nguồn sông Hương trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những thách thức, khó khăn trong công tác bảo tồn nhằm xây dựng phương án phù hợp để bảo vệ cảnh quan di sản cho khu vực, đề xuất một số định hướng giải pháp để bảo tồn bền vững hệ thống di tích gắn liền với bảo vệ cảnh quan khu vực, đồng thời cũng để phục vụ cung cấp tư liệu nghiên cứu hữu ích, chuẩn bị cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc tái đề cử Quần thể Di tích Huế với tiêu chí mới là Di sản Cảnh quan Văn hóa Thế giới, một bước tiến nhằm bảo vệ toàn diện hơn các giá trị của di sản văn hóa Huế trong thời gian tới theo khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO và Bộ VH-TT&DL.

Thực hiện nghiên cứu mô hình mới về du lịch bền vững thông qua tour du lịch nghiên cứu sinh thái thí điểm tại lăng Gia Long, nhằm giúp chủ thể tại địa phương bảo vệ, sử dụng và quản lý bền vững các tài nguyên của cảnh quan văn hóa tại khu vực các lăng tẩm hoàng gia triều Nguyễn gắn liền với khu vực thượng nguồn sông Hương, thu hút và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương vào làm dịch vụ du lịch, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời tạo cho cộng đồng cơ hội góp phần vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Hiện nay, Trung tâm BTDTCĐ Huế và Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng, Đại học Waseda, Nhật Bản đang lấy ý kiến góp ý từ Sở Du lịch và một số tổ chức, hiệp hội và công ty lữ hành du lịch Tỉnh cho Dự án thí điểm về du lịch nghiên cứu sinh thái (Eco-study tour) tại lăng Gia Long nhằm hoàn thiện và đăng kí nguồn tài trợ hỗ trợ cho người dân địa phương khai thác hoạt động du lịch này trong thời gian tới.

 Các  dữ liệu, tài liệu và kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng, Đại học Waseda, Nhật Bản đã được chuyển giao cho Trung tâm BTDTCĐ Huế nhằm phục vụ công tác nghiên cứu bảo tồn trùng tu di tích và công tác lập hồ sơ tái đề cử Quần thể di tích Huế.

Tại buổi họp báo cáo kết quả hợp tác nghiên cứu giữa hai bên,  TS. Phan Thanh Hải – Giám đốc, Trung tâm BTDT CĐ Huế đã đánh giá cao nội dung nghiên cứu, các thành quả đạt được cũng như sự nỗ lực của các thành viên trong nhóm nghiên cứu của hai bên, đặc biệt là ý tưởng về dự án thí điểm “Du lịch nghiên cứu sinh thái” (Eco-study Tour). Dự án thí điểm này không những khuyến khích người dân địa phương – những người đang sống trong di sản nhằm kích thích lòng tự hào để chung tay bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ di sản mà còn tạo sinh kế cho người dân. Phía Trung tâm BTDT CĐ Huế sẽ phối hợp với xã Hương Thọ lựa chọn những người có kỹ năng hướng dẫn để đào tạo, bồi dưỡng nhằm trở thành hướng dẫn viên địa phương – thành phần rất quan trọng trong việc thực hiện dự án này. Dự án thí điểm “Tour du lịch nghiên cứu sinh thái” tại lăng Gia Long đã nhận được sự ủng hộ tích cực của chính quyền địa phương như thôn Định Môn và xã Hương Thọ, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và một số công ty lữ hành du lịch như ViDo Tour, Phong Lan Việt, Vespa Riding… Tour du lịch sinh thái này hứa hẹn sẽ là một sản phẩm du lịch mới mẻ và bổ ích cho du khách thích khám phá trải nghiệm lý thú trong thời gian tới.

“Tour du lịch nghiên cứu sinh thái” tại lăng Gia Long

Với những thành quả của chương trình hợp tác giai đoạn 2016-2018, Trung tâm BTDT CĐ Huế và Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng, Đại học Waseda, Nhật Bản sẽ tiếp tục có trao đổi về những nội dung, kế hoạch hợp tác cho giai đoạn tiếp theo để phát triển chương trình nghiên cứu chuyên sâu về bảo vệ cảnh quan văn hóa và hệ sinh thái lịch sử tại các lăng tẩm hoàng gia Triều Nguyễn và các công trình di tích dọc sông Hương nhằm hỗ trợ hữu ích cho Hồ sơ tái đề cử Quần thể Di tích Huế là Cảnh quan Văn hóa Thế giới; Đồng thời phối hợp với Sở Du lịch và một số tổ chức, hiệp hội và công ty lữ hành du lịch Tỉnh hoàn thiện tour du lịch sinh thái tại lăng Gia Long nhằm đưa vào khai thác dịch vụ du lịch tại địa phương, và phát triển xây dựng mô hình du lịch sinh thái ở một số điểm di tích khác thuộc Quần thể Di tích Huế./.

Thanh Bình- Phương Thảo