4/3/2015 6:04:29 PM
view font
Đọc bài viết:
Bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Cuối tháng 3 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định bổ nhiệm Nghệ sĩ Nhân dân Phan Thị Bạch Hạc giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đố Huế (Trung tâm) kể từ ngày 01/4/2015.

Từ tháng 01/2015 đến nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có một số vị trí chủ chốt tại các phòng ban được bổ nhiệm mới như sau:

- Thạc sĩ Huỳnh Thị Anh Vân, nguyên Trưởng phòng Hợp tác -Đối ngoại, được điều động giữ chức vụ Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế từ ngày 20/01/2015;

- Kỹ sư Lê Văn Quốc, nguyên Phó Giám đốc Phụ trách Ban Tư vấn Bảo tồn Di tích Huế, chính thức giữ chức vụ Giám đốc Ban Tư vấn Bảo tồn Di tích Huế từ ngày 30/01/2015;

- Ông Hoàng Văn Triều, nguyên Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế, chính thức giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế từ ngày 30/01/3015;

- Nghệ sĩ Nhân dân Phan Thị Bạch Hạc, nguyên Phó Giám đốc Phụ trách Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, chính thức giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, từ 01/4/2015.

Với sự tin tưởng của lãnh đạo Tỉnh và Trung tâm, cùng với sự tín nhiệm của tập thể phòng ban liên quan, các cán bộ vừa được bổ nhiệm sẽ có động lực mới để nỗ lực hết mình cống hiến tích cực cho sự nghiệp trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Huế.  

Ý Nhi