4/6/2022 4:02:09 PM
view font
Đọc bài viết:
Chụp ảnh trang phục
Để phục vụ nhu cầu chụp ảnh lưu niệm của du khách trong trang phục cung đình, hiện nay tại nhà Hữu Vu (Đại Nội, Huế) hoặc tại Minh Khiêm Đường (lăng Tự Đức) đều có dịch vụ chụp ảnh nghệ thuật cung đình lưu niệm cùng với các diễn viên và nghệ sĩ với trang phục cung đình đẹp mắt, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.
STT LOẠI VÉ GIÁ VÉ 
I. Vé chụp ảnh ngồi trên Ngai (có 2 cung nữ hầu)
1 Vé người lớn 195.000 đồng/vé
2 Vé trẻ em 140.000 đồng/vé
II. Vé chụp ảnh ngồi trên Ngai (không có cung nữ hầu)
1 Vé người lớn 115.000 đồng/vé
2 Vé trẻ em  80.000 đồng/vé
III. Vé chụp ảnh thêm (ngồi trên Kiệu)
1 Áp dụng cho người lớn và trẻ em 50.000 đồng/vé
IV. Vé chụp ảnh ngồi trên Xe kéo
1 Áp dụng cho người lớn và trẻ em 55.000 đồng/vé