Date
From To
08:00
Address :
More information
Organizers :
Phone :
Website
Email :

Lễ Hạ Nêu, Khai ấn Cung Chúc Tân Xuân Quý Mão

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 28/01/2023 (Mồng 7 Tết)

Địa điểm: Triệu Miếu – Thế Miếu, Hoàng cung Huế.

 

Lễ Hạ Nêu tại Hoàng cung dưới triều Nguyễn được thực hiện để đánh dấu kỳ nghỉ tết Nguyên đán đã kết thúc, chuẩn bị bước vào một năm làm việc mới. Mô phỏng theo nghi thức thời xưa, lễ Hạ nêu bao gồm các phần như cúng Nêu, nhạc lễ và tiến hành hạ cây nêu. Sau đó là lễ Khai ấn Cung Chúc Tân Xuân.