Date
From To
00:00
Address : Huế
More information
Organizers : Festival Huế
Phone :
Website
Email :

Festival Huế 2022 với chủ đề “Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển” quy tụ các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ đặc sắc có chất lượng nghệ thuật cao của Huế, Việt Nam và thế giới sẽ diễn ra cuối tháng 6, từ 25-30/6/2022.