Date
From To
07:00
Address :
More information
Organizers : Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Phone : 02343523237
Website hueworldheritage.org.vn
Email :

Chương trình quảng diễn “Tuồng Huế - ngàn xưa âm vọng” là tên một chương trình sự kiện nghệ thuật kết hợp giữa các yếu tố nghi lễ, quảng diễn đường phố, trình diễn sân khấu nhằm tiếp tục tri ân tổ nghề tuồng, tôn vinh di sản tuồng cung đình Huế, phô diễn vẻ đẹp của trang phục tuồng, nghệ thuật vẽ mặt nạ tuồng kỳ vọng tạo nên một điểm mới trong trình diễn đường phố và quảng diễn tại Festival Huế 2022.

          Chương trình sẽ diễn ra từ 7h00 tại Thanh Bình từ đường (281 Chi Lăng, Thành phố Huế) với Nghi thức giỗ tổ nghề, trình diễn “Tam Tinh chúc thọ”; sau đó tập hợp thành đoàn gồm 200 người diễu hành rước mặt nạ tuồng đến Nghinh Lương Đình. Tại Nghinh Lương Đình khoảng 8h30 sẽ trình diễn các trích đoạn tuồng cung đình. Sau kết thúc ở Nghinh Lương Đình se tiếp tục đoàn rước mặt nạ tuồng vào cửa Ngăn, 23 tháng 8 đến đường Đoàn Thị Điểm, vào cửa Hiển Nhơn vào Duyệt Thị Đường và kết thúc.