11/16/2023 12:52:41 PM
view font
Đọc bài viết:
CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN VÀ HÀNH TRÌNH ĐÁNG NHỚ
Quá khứ đã khép lại, lịch sử đã sang trang nhưng những bài học, câu chuyện của tiền nhân là sự gắn kết quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy, giá trị sử liệu của Châu bản triều Nguyễn cần được phát huy để đông đảo công chúng biết tới. Thực tế, có hàng trăm bài viết, clips cùng nhiều cuộc trưng bày triển lãm, hội thảo, tọa đàm và các ấn phẩm về Châu bản triều Nguyễn đã được công bố.

Đặc biệt, không gian trưng bày cố định “Châu bản triều Nguyễn - Ký ức một triều đại” tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - nơi đang bảo quản khối tài liệu này sẽ là cơ hội để công chúng có thể tận mắt chiêm ngưỡng màu son nét chữ của các vị vua triều Nguyễn. Xem những di văn này, chúng ta có thể hiểu hơn về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của nước ta, cũng như biết thêm những câu chuyện về tiền nhân hết sức chân thực và gần nhất với sự thật lịch sử.

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I