14/01/2017 11:08:34 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
143 năm vương triều Nguyễn (1802-1945)

Triều Nguyễn - triều đại Phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, đã tồn tại trong suốt hơn 143 năm (1802-1945) với 13 đờiHoàng đế Nguyễn. Thông thường các Hoàng đế Nguyễn sau khi mất, bài vị được đưa vào thờ tại Thế Miếu, có Miếu hiệu ứng với tên của các đỉnh đồng đúc dưới thời Minh Mạng (1835), trừ các Hoàng đế bị phế truất và các Hoàng đế bị Pháp đày ra khỏi nước. Riêng Hoàng đế Dục Đức (phế đế) có Miếu hiệu Cung Tôn  là do con trai là Hoàng đế Thành Thái truy phong, nhưng bài vị không được đưa vào thờ tại Thế Miếu. Các vị Hoàng đế yêu nước Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân vào năm 1959 đã được Hội Đồng Nguyễn Phước Tộc làm lễ và đưa bài vị vào thờ tại Thế Miếu.

 

 

Dưới đây là những ghi chép vắn tắt về 13 Hoàng đế Nguyễn:  

Các bài khác
    << < 1 2 > >>