09/06/2014 8:03:47 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Huế được bình chọn là thành phố bền vững môi trường ASEAN
Tại Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về thành phố bền vững môi trường lần thứ 12 (Hội nghị AWGESC 12) vừa diễn ra tại Thái Lan, thành phố Huế đã được Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng ASEAN về thành phố bền vững môi trường lần thứ 3 lựa chọn trao giải thưởng lần này, cùng 9 thành phố khác của ASEAN.

Tại Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về thành phố bền vững môi trường lần thứ 12 (Hội nghị AWGESC 12) vừa diễn ra tại Thái Lan, thành phố Huế đã được Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng ASEAN về thành phố bền vững môi trường lần thứ 3 lựa chọn trao giải thưởng lần này, cùng 9 thành phố khác của ASEAN.

Ngoài ra, Hội đồng còn xét trao chứng nhận thành phố tiềm năng phát triển thành thành phố bền vững môi trường lần thứ 2. Theo đánh giá của Hội đồng tuyển chọn, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) là một trong 6 thành phố của ASEAN đạt được chứng nhận.

Bên cạnh đó, Hội nghị AWGESC 12 diễn ra với các nội dung liên quan đến hoạt động về thành phố bền vững môi trường trong năm 2013 và quý I/2014 với một số nội dung chính như: Hoạt động của các chương trình, dự án trong khuôn khổ hợp tác của ASEAN về thành phố bền vững môi trường; dự án Không khí sạch cho các thành phố vừa và nhỏ của ASEAN; chương trình hợp tác thí điểm giữa Mỹ và các nước ASEAN Citylink; chương trình thành phố kiểu mẫu về môi trường tại các nước ASEAN và Đông Á... Hội nghị đánh giá các tiêu chí về thành phố bền vững môi trường trong ASEAN và nhất trí sẽ báo cáo kết quả về các thành phố đạt giải thưởng/chứng nhận tại Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 25, dự kiến được tổ chức tại Lào vào tháng 8/2014.

Netcodo.com.vn