01/04/2022 11:26:26 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Duyệt Thị Đường

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CUNG ĐÌNH HUẾ

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế)

 

Bắt đầu từ ngày 6/5/2021, Thời gian biểu diễn Nhã nhạc, Tuồng và Múa hát cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế) được thay đổi như sau:  

- Buổi sáng: 10h00' - 10h40'

- Buổi chiểu: 15h00' - 15h40'

 

Vậy, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trân trọng thông báo./. 

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế