Giới thiệu
23/12/2022 6:42:49 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tham gia liên hoan âm nhạc ASEAN 2022
Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế tham gia dự thi “Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022” với chương trình mang âm sắc Cung đình Huế với chủ đề “Ngàn năm cố đô văn hiến”

Đây là chương trình trường ca âm nhạc mang tính sử thi, được dàn dựng trên cung giai âm sắc gợi về hoàng cung một thuở. Chương trình được các nghệ sỹ Nhà hát dàn dựng và trình diễn với hai nội dung, gồm: “Văn hiến kinh kỳ” với các tác phẩm âm nhạc: Vó ngựa trường chính, chấn hưng binh bị, xây dựng kinh đô và “Thiên hạ thái bình” với các tác phẩm: Khúc khải hoàn, ngân vọng cung bằng và xuân khánh hỷ.

Quang Huy
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế