15/12/2016 9:50:06 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhận bằng khen của Bộ Ngoại giao
Ngày 15.12.2016, Bà Trịnh Tú Lan, Cục trưởng - Giám đốc Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao bằng khen của Bộ Ngoại giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vì những đóng góp tích cực của Trung tâm cho công tác ngoại giao trong những năm qua.
Bà Trịnh Tú Lan, Cục trưởng - Giám đốc Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao trao bằng khen cho TS. Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Phát biểu sau khi đại diện cho tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm nhận bằng khen, TS Phan Thanh Hải đã cám ơn sự quan tâm hỗ trợ và phối hợp của Bộ Ngoại giao đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế trong thời gian qua và mong muốn Bộ tiếp tục quan tâm giúp đỡ các khu di sản trong đó có Di sản Huế trong công tác quảng bá hình ảnh di sản, tìm kiếm các đối tác thích hợp các nguồn tài trợ cho công tác bảo tồn di sản, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật...

Trong những năm qua, Huế là một trong các địa phương đi đầu trong công tác ngoại giao văn hóa, thông qua công tác bảo tồn di sản để hội nhập quốc tế một cách có hiệu quả.

Yên Chi