23/10/2023 3:58:12 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Sáng ngày 23/10/2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Tại buổi Công bố, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã trao Quyết định về công tác cán bộ tại Trung tâm, theo đó:

Bổ nhiệm 02 chức vụ Phó Trưởng phòng Hướng dẫn - Thuyết minh: Bà Đoàn Thị Minh Hiền bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hướng dẫn - Thuyết minh, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023; Ông Trần Thanh Trung bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hướng dẫn-Thuyết minh thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Hướng dẫn-Thuyết minh

Tiếp nhận 07 nhân sự từ Trung tâm Festival Huế vào công tác tại phòng Festival Huế, Tổ chức sự kiện và Truyền thông thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và bổ nhiệm các ông bà: Ông Đặng Đình Hải giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Festival Huế, Tổ chức sự kiện và Truyền thông; Bà Trương Thị Phương Thảo và Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phòng Festival Huế, Tổ chức sự kiện và Truyền thông, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023.

Trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Phòng Festival Huế, Tổ chức sự kiện và truyền thông;

Tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế, Ông Hoàng Việt Trung đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn, hi vọng các cán bộ vừa được bổ nhiệm nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, phát huy kinh nghiệm và công tác chuyên môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, vào ngày 19/10/2023, tại Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã diễn ra lễ kí kết thoả thuận bàn giao và tiếp nhận chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản và nhân sự của Trung tâm Festival Huế theo Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản và nhân sự của Trung tâm Festival Huế vào Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Lễ kí kết thoả thuận bàn giao và tiếp nhận chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản và nhân sự của Trung tâm Festival Huế vào Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế