28/03/2024 5:35:07 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Phát động ủng hộ Quỹ bảo tồn Di sản Huế
Lễ phát động ủng hộ Quỹ bảo tồn di sản Huế sẽ diễn ra lúc 15h00 ngày 29/3/2024 (thứ 6) tại hội trường Tam Tòa với các hoạt động:

- Giới thiệu về Quỹ bảo tồn di sản và website của Quỹ

- Giám đốc Quỹ phát biểu phát động

- Công bố thông tin về số tài khoản Quỹ, cùng một số cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm đã ủng hộ.

-----------

Quỹ Bảo tồn di sản Huế có tôn chỉ và mục đích là bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Huế theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

---------------

Ủng hộ QUỸ BẢO TỒN DI SẢN HUẾ :

- Số TK Ngân hàng Vietinbank: 680622888888

Cú pháp: QUYBAOTONDISAN + Họ tên + SĐT + Lời nhắn

- Truy cập website: www.quydisanhue.vn

 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế